Huisregels

Huisregels

 

Algemeen

Wij hebben deze huisregels opgesteld om uw verblijf en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken. In noodgevallen kunt u 24 uur per dag onze medewerkers van de receptie bellen op toestelnummer 100. Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die zich in het hotel bevindt. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Best Western City Hotel Woerden.

 

Privacy

Wij verzoeken u de privacy van uw medegasten te respecteren. Verder vragen wij u tussen 23.00 en 7.00 uur niet teveel lawaai te maken in verband met andere gasten en bewoners in de buurt. Best Western City Hotel Woerden hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

 

Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy. Wij zijn echter wel bevoegd uw kamer te betreden wanneer u onze huisregels niet naleeft. In het uiterste geval mogen wij uw kamer ontruimen en u uit uw kamer verwijderen. Uw kamer kan worden geïnspecteerd door medewerkers van het hotel.

 

Inrichting van hotel

Wij verzoeken u de inrichting van het hotel te respecteren. Wij verwachten ook dat onze gasten voorzichtig met de inventaris omgaan. Het toebrengen van schade aan en het ontvreemden van hotelinrichting of kamerinventaris wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijke persoon.

 

Alcohol en (soft)drugs

Alcoholmisbruik, en handel in en gebruik van (soft) drugs zijn verboden. Best Western City Hotel Woerden  hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

 

Noodalarm / Brandmeldinstallatie

Als u het noodalarm hoort, volgt u de instructies die beschreven staan op het vluchtplan in uw kamer. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een hotelgast, zal de eventuele vervolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon. Eventuele kosten die door uw toedoen ontstaan wanneer de brandmeldinstallatie ongewenst afgaat, zullen op u worden verhaald. Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal € 275,00 in rekening gebracht.

 

Roken

Alle kamers en openbare ruimtes in het gehele hotel zijn rookvrij. Indien u toch rookt op de kamer zullen wij u een boete opleggen van € 150,00 en houden wij ons het recht voor om u uit het hotel te verwijderen.

 

Huisdieren

Huisdieren worden niet toegelaten.

 

Bezoek

Het is niet toegestaan om bezoek te ontvangen op uw kamer. In de lobby, bij de bar en in het restaurant kunt u afspreken met gasten van buitenaf.

 

In- en uitchecken

Gasten jonger dan 18 jaar kunnen zonder toestemming van ouders niet worden ingecheckt. U dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren. Inchecken kan vanaf 14.00 uur. Wij behouden ons het recht voor om een borg te vragen waarbij restitutie pas plaats vindt na inspectie van de kamer die u heeft verlaten. U kunt op de dag van vertrek tot 12.00 uur op uw kamer blijven, bij vertrek dient u uw sleutelkaart in te leveren bij de receptie.

 

Diefstal

Constatering van strafbare feiten wordt gemeld bij de politie. Bij diefstal en/of opzettelijke vernieling doen wij altijd aangifte.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen, veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik. De directie van Best Western City Hotel Woerden behoudt zich het recht voor om eenieder zonder opgave van reden de toegang tot het hotel te ontzeggen, zonder dat deze persoon recht heeft op een schade vergoeding.